Nord universitet utdanner skuespillere som kan forvalte sine egne ideer og utvikle dem til ferdige teaterproduksjoner på et profesjonelt nivå.

Studiet har en sterk tilknytning til faglige nettverk på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå, og den internasjonale orienteringen avspeiles tydelig i studiets faglige arbeid. Det legges stor vekt på studentenes utvikling av selvstendighet og kreativitet, og gjennom det deres muligheter til å skape egne teateruttrykk.
Les mer