Nord universitet
Tindved Kulturhage, 7650 Verdal
Kunstnerisk leder: Ørjan Hattrem
Tel.:(+47) 74 02 25 22 / 930 05 829
E-post: orjan.hattrem@nord.noAdministrasjon: Katrine Bruvold
Tel.:(+47) 74 02 26 29
E-post: katrine.bruvold@nord.no