Lys- og lydteknikk, HiNTs skuespillerutdanning. Foto: Ole Alexander Kirknes.
Skuespillerutdanninga har lokaler i Tindved kulturhage i Verdal og disponerer en teatersal med moderne lys- og lydutstyr. Bildet viser teknisk ansvarlig Svein Inge Neergård like før en visning. Foto: Ole Alexander Kirknes.

 

Skuespillerutdanninga ved Nord universitet er en av tre offentlige teaterhøgskoler i Norge. Studiet ble startet i 2005 og ble drevet som en del av Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) fram til januar 2016. Da ble HiNT en del av Nord universitet.

Årlige opptak

En gruppe studenter viser "A Sound of Thunder". Foto: Lars Halvor Andreassen.
En gruppe studenter viser novellen «A Sound of Thunder» gjort i objektteater. Foto: Lars Halvor Andreassen.

Studiet har årlige opptak. Søkerne må gjennom to opptaksprøver før de eventuelt kommer inn på skolen. Etter første år blir det gjort en utvelgelse av hvem som får fullføre studiet.

I løpet av studieåret har vi ti visninger for publikum. Dette omfatter også helaftens forestillinger og filmproduksjon av studentene i 3. klasse.

Skolen utdanner skuespillere som også er i stand til å skape sitt eget arbeid. Mange av våre studenter danner egne kompanier.

Fra studier til scene

Skuespillere utdannet ved skolen har spilt på så godt som alle scener av betydning i Norge. Tidligere studenter jobber eller har jobbet på Nationaltheatret, Trøndelag Teater og Hålogaland Teater, for å nevne noen.

Tidligere studenter jobber også med film og fjernsyn, blant annet i NRK. Våren 2015 ble våre tidligere studenter Stine Fevik og Inga Ibsdotter Lilleaas nominert til henholdsvis Heddaprisen og Amandaprisen.

Skolen samarbeider med Det Norske Teatret om å utdanne skuespillere med flerkulturell bakgrunn, tilbudet heter Det multinorske.

Skuespillerutdanninga er lokalisert i Tindved kulturhage i Verdal og disponerer en teatersal med rundt 150 sitteplasser, moderne lys- og lydutstyr, to øvingssaler, samt andre undervisningsrom.

Studiet har sju faglige ansatte, samt en stipendiat. I tillegg jobber tre personer i administrasjonen.

Samarbeid i inn- og utland

Nord universitets skuespillerutdanning har en tett dialog med flere av institusjonsteatrene og teaterkompaniene i Norge. Vi har også et sterkt internasjonalt fokus.

Forestillingen «Forget Me Not», en samproduksjon mellom Compagnie Philippe Genty og skolen, var på en tre år lang turné i Europa og Asia fra 2012 til 2015. Skolen er medlem av Norteas, et nettverk for nordiske og baltiske teater- og dansehøgskoler.

I 2015 startet skolen et samarbeid med The Ernst Busch School of Dramatic Art i Berlin.

Professor og doktor Viola Schmidt har gruppeundervisning med studenter på HiNTs skuespillerutdanning. Foto: Ole Johan Ramfjord/HiNT.
Professor og doktor Viola Schmidt fra The Ernst Busch Academy of Dramatic Art har gruppeundervisning ved skuespillerutdanninga høsten 2015. Foto: Ole Johan Ramfjord.