Vår opptaksprøve er delt i to:

Første prøve består av scenisk framføring, sang og bevegelser, samt spørsmål til søkeren.

De som går videre får gjennomføre andre prøve, den går over fire dager.

Første prøve, obligatorisk del:

Felles time med bevegelse i 30 minutter:

  • Alle kandidater skal gjennomføre en bevegelsestime sammen med en av våre bevegelseslærere. Dette er en del av kartleggingen av ferdigheter og fungerer også som oppvarming. Stemmeoppvarming må søkerne gjøre selv.

Et selvvalgt materiale/tekst på inntil fire minutter:

  • Søkeren kan velge et materiale som oppleves som egnet for scenisk framføring, eksempelvis et utdrag fra et skuespill. Dersom søkerens morsmål ikke er norsk, og søkeren selv ønsker det, kan teksten eller deler av den også framføres på eget morsmål. Det må i så fall meldes inn på forhånd.
  • Husk at vi ønsker å se deg best mulig, så vær godt forberedt. Det er viktig at du velger materiale du selv liker og synes er spennende å framføre. Vi ønsker å se hva du har på hjertet og hvordan du uttrykker deg.

En selvvalgt sang (a cappella eller med eget akkompagnement):

  • Velg en sang som gir deg anledning til å vise ditt sangpotensiale. Det er viktig at du velger en sang som er tilpasset ditt nivå som sanger og din stemmetype.

Første prøve, frivillig del:

Et selvvalgt uttrykk som er søkerens eventuelle spesialitet, maks to minutter. Dette er ikke obligatorisk og må meldes inn på forhånd:

  • Dette kan være aktuelt dersom søkeren er trent i eller har arbeidet mye med en form for uttrykk som akrobatikk, tryllekunst, dans, musikk etc., og som anses som relevant for at juryen kan se søkerens potensiale.

Generelt om første prøve:

Søkeren må sette av hele dagen til prøven. Alle får beskjed når de skal møte opp. Vær forberedt på at du kan bli nødt til å vente ved ankomst. Vær forberedt på at jurymedlemmene kan komme til å stille deg spørsmål. Etter første prøve blir det klart hvem som går videre til andreprøven. Vår jury ønsker å være godt forberedt, og vi vil gjerne få beskjed på forhånd dersom du ønsker å bruke et annet språk enn norsk på prøven.

Andre prøve:

Prøven er et fire dagers arbeid som består av gruppeoppgaver, improvisasjon, bevegelse- og stemmeprøver, sang, rytmikk og samtale med juryen.

De kandidatene som tas opp til studiet får beskjed samme dag som prøven avsluttes.