Kull 7 i Santiago. Foto: Henrik Roshauw Tidemann.

Kull 7 i Santiago. Foto: Henrik Roshauw Tidemann.