Fra prøve på Tolvskillingsoperaen, høsten 2015. Foto: Ole Johan Ramfjord/HiNT.
Fra en prøve på Tolvskillingsoperaen, høsten 2015. Foto: Ole Johan Ramfjord.

Skuespillerutdanninga ved Nord universitet er en treårig, kunstfaglig profesjonsutdanning som gir en bachelorgrad i teaterproduksjon og skuespillerfag. Søkerne er fritatt fra kravet om generell studiekompetanse.

Opptak til skuespillerutdanninga skjer utelukkende på grunnlag av opptaksprøver, og ikke på basis av poeng fra tidligere skolegang.

Vi avholder førsteprøver tre steder i 2017:

Tromsø (Rådstua): 7. januar.
Oslo (Sentralen): 14., 15. og 16. januar.
Verdal (Tindved kulturhage): 22. januar.

Andreprøve gjennomføres på Tindved kulturhage i Verdal i uke 4.

Skolen tar opp inntil 25 studenter til første studieår. Etter første studieår gjøres det en utvelgelse ut fra en helhetlig vurdering av den enkelte student. De som går videre til andre studieår vil også fortsette videre til tredje og siste studieår.

Studenter som slutter etter første studieår får en karakterutskrift for «Årsstudium i Teaterproduksjon og skuespillerfag». Første studieår gir et solid teaterfaglig grunnlag, og kan inngå som en del av en bachelorgrad.

Fristen for å søke studieplass er 15. desember 2016.

For mer informasjon

Kunstnerisk leder Ørjan Hattrem Tel. (+47) 740 22522 / Mobil (+47) 930 05829 / E-post: orjan.hattrem@nord.no

Førstekonsulent Katrine Bruvold Tel: (+47) 740 22629 / Mobil: (+47) 951 60 771 / E-post: katrine.bruvold@nord.no