Klovnevisning

Klovnevisning, våren 2015. Foto: Håvard Zeiner.