Ole Leirvik

  • Navn: Ole Leirvik
  • Årgang: Kull 10 (2016-2019)