Kull 7 på GAM teater i Santiago

Foto: Henrik Roshauw Tidemann.