Det chilenske kompaniet La Mona Ilustre viser "Tramoya" ved skuespillerutdanningen i Verdal. Foto: Carolina Malbrán Conte.
Det chilenske kompaniet La Mona Ilustre viser «Tramoya» ved skuespillerutdanninga i Verdal. Foto: Carolina Malbrán Conte.

Skuespillerutdanninga ved Nord universitet har kontakt med andre teatermiljøer i Norden, Europa og verden forøvrig.

Tredje studieår inkluderer en fem ukers reise for å arbeide med et profesjonelt teater i utlandet. For studentene vil reiser medføre en egenandel på maksimalt 15.000 kroner.

Skuespillerutdanninga mottar også besøk fra utlandet, både av fagfolk som gjesteforelesere og teaterkompanier.