• people image

  Dag Skevik

  Studieleder.
  Om:
  Ansatt ved skuespillerutdanningen siden 2006.
  UTDANNING: 2000: Trinity College of Music, London. 1999: MA i musikk ved NTNU. 1997: Bristol University, Storbritannia.
  ARBEIDSERFARING: Dag Skevik har erfaring som musiker, pedagog og musikkansvarlig i ulike skoleslag. Han har vært instruktør og dirigent ved flere oppsetninger i Norge, USA og England, blant annet  med hovedansvar for kor og sangere  under ”Raud Vinter” i Levanger. I London var han solist ved oppsetningen av blant annet «Skapelsen» og «The Nelson-mass» av Joseph Haydn.
 • people image

  Jason Turner

  Førsteamanuensis.
 • people image

  Asgeir Skrove

  Professor og musikkansvarlig.
  Om:
  Ansatt ved Skuespillerutdanningen siden 2005.
  UTDANNING: 1985: Pedagogisk eksamen. 1984: Hovedfag i musikk ved Universitetet i Trondheim. Diverse kurs og seminarer innen jazz.
  TIDLIGERE ARBEIDSERFARING: 1984 – til dags dato: Profesjonell virksomhet som musiker, komponist og musikalsk leder. Asgeir Skroves teatermusikk er framført i flere land, bl.a Tyskland, Russland og USA. Pedagogisk erfaring fra kulturskole, folkehøgskole og videregående skole. Asgeir Skrove var delaktig i forprosjektet til skuespillerutdanningen gjennom teaterselskapet innSpæll A/S fra 2002. Skrove er en svært erfaren teaterkomponist, teatermusiker og musikalsk leder. På bakgrunn av dette har han utviklet det musikkfaglige opplegget ved skolen.
 • people image

  Merete Brustad

  Universitetslektor
 • people image

  Roar Tromsdal

  Dosent i teaterteori og historie.
  Om:
  Ansatt ved Høgskolen i Nord-Trøndelag siden 1999, har arbeidet ved Skuespillerutdanningen siden 2005.
  UTDANNING: 1998: Cand. Philol med hovedfag i teater. 1989: Administrasjon og ledelse ved NTDH.
  ARBEIDSERFARING: 1994 – 1997: Daglig leder for Norsk Revyfaglig senter. 1991 – 1994: Direktør for Stiklestad Nasjonale Kultursenter. 1990: Redaksjonssjef i Fjernsynsteatret NRK. 1979 – 1989: Teaterkonsulent og fylkeskultursjef i Nord Trøndelag. 1984 – 1986: Produksjonsleder for «Spelet om Heilag Olav». Arbeid med regi og manus for revy, teater og TV
 • people image

  Michael Sharman

  Universitetslektor, skuespill.
 • people image

  Ragna Lindboe

  Universitetslektor.
 • people image

  Morten Røsrud

  Universitetslektor
  Om:
  Ansatt ved Skuespillerutdanningen siden 2011.
  UTDANNING: 2006 – 2009: Skuespillerutdanning fra Høgskolen i Nord-Trøndelag. 2006: MA i dramapedagogikk ved Høgskolen i Bergen. 2005: BA i drama fra Høgskolen i Volda. 1999: BA i idrettsfag fra Norges Idrettshøgskole.
  ARBEIDSERFARING: 2009 – 2011: Skuespiller, dramatiker og regissør i Teaterkompaniet «Rimfrost». Siden 1999: Lærer i grunnskole og videregående skole i idrettsfag.
 • people image

  Ørjan Hattrem

  Universitetslektor (forskningspermisjon).
  Om:
  Ansatt ved Skuespillerutdanningen siden 2004.
  UTDANNING: 1998: Praktisk-pedagogisk utdanning ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. 1988 - 1990: Skuespillerutdanning ved ´Ecole Internationale de Théâtre Jacques Lecoq, Paris.
  TIDLIGERE ARBEIDSERFARING: 1996-2004: Lærer ved Inderøy videregående skole. 1992: Startet «Det internasjonale aktørteatret». 1983-1988: Etablerer og skuespiller i «Totalteatret» i Tromsø. Arbeid som regissør og dramatiker.
 • people image

  Katrine Bruvold

  Rådgiver, administrasjonen.
  Om:
  Ansatt ved HiNT siden 2007, ansatt ved skuespillerutdanningen siden 2015.
  UTDANNING: 1996-2004: Bachelor i Geografi, bestående av geografi, sosiologi og religionsvitenskap, Høgskolen i Nord-Trøndelag. 2001-2003: Bachelor i Informasjonsvitenskap, Høgskolen i Nord-Trøndelag. 2003-2004: Kontraktsledelse, 30 stp, Høgskolen i Nord-Trøndelag. 2003-2004: Master i ledelse av Informasjonssystemer, Høgskolen i Buskerud. 2015: Master in Business Administration i teknologiledelse.
  ARBEIDSERFARING: Har tidligere jobbet med oppfølging av studier og studenter som førstekonsulent på HiNTs avdeling i Levanger. Har også annen arbeidserfaring som konsulent og rådgiver.
 • people image

  Svein Inge Neergård

  Teknisk ansvarlig.
 • people image

  Ole Johan Ramfjord

  Seniorkonsulent/produsent, administrasjonen.
  Tlf: (+47) 917 91171