Dag Skevik

people image
Ansatt ved skuespillerutdanningen siden 2006.
UTDANNING:
2000: Trinity College of Music, London.
1999: MA i musikk ved NTNU.
1997: Bristol University, Storbritannia.
ARBEIDSERFARING:
Dag Skevik har erfaring som musiker, pedagog og musikkansvarlig i ulike skoleslag. Han har vært instruktør og dirigent ved flere oppsetninger i Norge, USA og England, blant annet  med hovedansvar for kor og sangere  under ”Raud Vinter” i Levanger. I London var han solist ved oppsetningen av blant annet «Skapelsen» og «The Nelson-mass» av Joseph Haydn.