Applaus, “Forget Me Not”. Foto: Eirin Sørum

Kun til bruk ved publisering av reisebrevet om “Forget Me Not”.