Applaus, «Forget Me Not». Foto: Eirin Sørum

Kun til bruk ved publisering av reisebrevet om «Forget Me Not».