Fra prøve på Tolvskillingsoperaen, høsten 2015. Foto: Ole Johan Ramfjord/HiNT.
Fra en prøve på Tolvskillingsoperaen, høsten 2015. Foto: Ole Johan Ramfjord.

Skuespillerutdanninga ved Nord universitet er en treårig, kunstfaglig profesjonsutdanning som gir en bachelorgrad i teaterproduksjon og skuespillerfag. Søkerne er fritatt fra kravet om generell studiekompetanse.

Opptak til skuespillerutdanninga skjer utelukkende på grunnlag av opptaksprøver, og ikke på basis av poeng fra tidligere skolegang.

Vi gjennomfører førsteprøver i Oslo 27., 28. og 29. januar 2018. I Verdal er det førsteprøver 11. februar 2018.

Den andre opptaksprøven gjennomføres i Verdal 12. – 15. februar 2018.

Skolen tar opp inntil 25 studenter til første studieår. Etter første studieår gjøres det en utvelgelse ut fra en helhetlig vurdering av den enkelte student. De som går videre til andre studieår vil også fortsette videre til tredje og siste studieår.

Første studieår gir et solid teaterfaglig grunnlag, og kan inngå som en del av en bachelorgrad.

Fristen for å søke studieplass var 15. desember 2017.

For mer informasjon

Seniorkonsulent Katrine Bruvold Tel: (+47) 740 22629. E-post: katrine.bruvold@nord.no