INTERNATIONAL APPLICANTS
We are open to receiving applications from international students. Proficient language skills in Norwegian is a requirement.
Application deadline: 4th January, 2021
Apply here:  REGISTRATION
For more information contact:
Michael Sharman (Theatre Teacher)

 

NORSKE SØKERE

Søknadsfrist:  4. januar 2021

REGISTRERING

 

Skuespillerutdanningen ved Teater NORD – Nord universitet er en treårig, kunstfaglig profesjonsutdanning som gir en bachelorgrad i teaterproduksjon og skuespillerfag. Søkerne er fritatt fra kravet om generell studiekompetanse.

Dersom du ønsker å studere på Teater NORD må du søke om studieplass. Du må også skrive et motivasjonsbrev og gjennomgå opptaksprøver.

SØKNADEN

Søknaden skal inneholde to vedlegg:

  • Din CV med to bilder, et portrettfoto og et bilde i helfigur. Bildene brukes av pedagogene for å gjenkjenne hver enkelt under opptaksprøvene.
  • Et motivasjonsbrev.

I motivasjonsbrevet ber vi deg svare utfyllende på fire spørsmål:

  • Hvorfor ønsker du å bli skuespiller?
  • Hvorfor ønsker du å studere ved Teater NORD?
  • Hvilke mål og ønsker har du etter endt utdanning?
  • Hvor ønsker du å avlegge første- og andre opptaksprøve?

Det er viktig at du oppgir hvilken sted du ønsker å gjennomføre første- og andre opptaksprøve (Oslo, Verdal eller Tromsø) ellers kan vi ikke behandle søknaden din. Aktuelle søkere blir innkalt til opptaksprøver.

 

REGISTRERING

URL: https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=nord

Søknadsfrist4. januar 2021

 

 

Koronasituasjonen

Dersom koronasituasjonen gjør det vanskelig for deg å møte opp fysisk, kan du sende oss et opptak digitalt. Informasjon om reglene kommer snart. Om det blir umulig for oss å gjennomføre opptaksrundene på de avtalte datoene vil vi utsette og finne alternative datoer.

 

For mer informasjon om søknaden kontakt:
Katrine Bruvold (Rådgiver)
Tel: (+47) 74 02 26 29

 

 

Om opptaksprøve…

NESTE >