Info for: INTERNATIONAL APPLICANTS

 

VIKTIGE FRISTER

SØKNADSFRIST: 10. februar 2023

https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=nord

INNLEVERING AV 1. OPPTAKSPRØVE: 17. februar 2023, kl.23:59

 

Nord universitet | skuespillerutdanningen tilbyr en treårig, kunstfaglig utdanning som gir en bachelorgrad i skuespill & scenekunstproduksjon. Søkere er fritatt fra kravet om generell studiekompetanse og opptak skjer på grunnlag av beståtte opptaksprøver.
 

SØK STUDIEPLASS

1. Send inn søknad til: søknadsweb (inkludert CV med 2 bilder og et motivasjonsbrev.)
2. Gjennomføre opptaksprøver (3 runder)
 
Søk studieplass på Nord universitet ved SØKNADSWEB innen 10. februar 2023.

Søknaden skal inneholde to vedlegg:

 • CV med 2 bilder; ett portrettfoto og ett bilde i helfigur. (Bildene brukes av pedagogene for å gjenkjenne hver enkelt under opptaksprøvene.)
 • Et motivasjonsbrev. I motivasjonsbrevet ber vi deg svare utfyllende på fire spørsmål:
  • 1. Hvorfor ønsker du å bli skuespiller?
   2. Hvorfor ønsker du å studere ved NORD skuespillerutdanning?
   3. Hvilke mål og ønsker har du etter endt utdanning?
   4. Hvor ønsker du å avlegge andre opptaksprøve: Oslo eller Verdal?

   
   

  OPPTAKSPRØVER

  Opptaksprøvene består av tre separate trinn ledet av våre pedagoger. Første opptaksprøve gjennomføres digitalt ved å innlevere et filmopptak. På den andre og tredje opptaksprøven, møter de utvalgte kandidatene opp personlig. Da skal det arbeides med bevegelse, improvisasjon og ensemblearbeid. Søkerne blir også vurdert i musikk og sang i tredje opptaksprøve.
   
   

Ved spørsmål knyttet til opptaksprøver:
Michael Sharman (teaterpedagog)

 

Ved spørsmål knyttet til studieplass og søknadsweb:
Katrine Bruvold (studieveileder)
Tel: (+47) 74 02 26 29

 

NESTE >