Søknadsfrist:  (ubestemt) 2023

REGISTRERING

https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=nord

 

Skuespillerutdanningen ved Nord universitet er en treårig, kunstfaglig profesjonsutdanning som gir en bachelorgrad i teaterproduksjon og skuespillerfag. Søkerne er fritatt fra kravet om generell studiekompetanse.

Dersom du ønsker å studere på Nord universitet må du søke om studieplass. Du må også skrive et motivasjonsbrev og CV, og gjennomgå opptaksprøver.

 

SØKNADEN

Søknaden skal inneholde to vedlegg:

  • CV med 2 bilder: et portrettfoto og et bilde i helfigur. (Bildene brukes av pedagogene for å gjenkjenne hver enkelt under opptaksprøvene.)
  • Et motivasjonsbrev.

I motivasjonsbrevet ber vi deg svare utfyllende på fire spørsmål:

  • Hvorfor ønsker du å bli skuespiller?
  • Hvorfor ønsker du å studere ved Nord universitet?
  • Hvilke mål og ønsker har du etter endt utdanning?
  • Hvor ønsker du å avlegge første- og andre opptaksprøve?

 

 

 

Ved spørsmål knyttet til søknaden kontakt:
Katrine Bruvold (rådgiver)
Tel: (+47) 74 02 26 29

 

Ved spørsmål knyttet til opptaksprøve kontakt:
Michael Sharman (teaterpedagog)

 

 

INTERNATIONAL APPLICANTS

We are open to receiving applications from international students. Please be aware that proficient language skills in Norwegian is currently a requirement.
Application deadline: (tbc) 2023
Apply here:
 

For queries regarding the application process contact:
Katrine Bruvold (Administrative Advisor)
Tel: (+47) 74 02 26 29

 

For queries regarding the audition process contact:
Michael Sharman (Theatre Teacher)

 

Om opptaksprøve…

NESTE >