Søknadsfrist:  15. januar 2022

REGISTRERING

https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=nord

 

Skuespillerutdanningen ved Teater NORD – Nord universitet er en treårig, kunstfaglig profesjonsutdanning som gir en bachelorgrad i teaterproduksjon og skuespillerfag. Søkerne er fritatt fra kravet om generell studiekompetanse.

Dersom du ønsker å studere på Teater NORD må du søke om studieplass. Du må også skrive et motivasjonsbrev og gjennomgå opptaksprøver.

 

SØKNADEN

Søknaden skal inneholde to vedlegg:

  • Din CV med to bilder, et portrettfoto og et bilde i helfigur. Bildene brukes av pedagogene for å gjenkjenne hver enkelt under opptaksprøvene.
  • Et motivasjonsbrev.

I motivasjonsbrevet ber vi deg svare utfyllende på fire spørsmål:

  • Hvorfor ønsker du å bli skuespiller?
  • Hvorfor ønsker du å studere ved Teater NORD?
  • Hvilke mål og ønsker har du etter endt utdanning?
  • Hvor ønsker du å avlegge første- og andre opptaksprøve?

 

 

 

REGISTRERING

https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=nord

Søknadsfrist15. januar 2022

 

For informasjon om søknadsprosessen kontakt:
Katrine Bruvold (Rådgiver)
Tel: (+47) 74 02 26 29

 

INTERNATIONAL APPLICANTS

We are open to receiving applications from international students. Proficient language skills in Norwegian is a requirement.
Application deadline: 15th January, 2022
Apply here:  REGISTRATION
https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=nord

 

For inquiries about the application process contact:
Katrine Bruvold (Rådgiver)
Tel: (+47) 74 02 26 29

 

For inquiries about the education contact:
Michael Sharman (Theatre Teacher)

 

Om opptaksprøve…

NESTE >