Søknadsfrist:  3. januar 2022

REGISTRERING

https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=nord

 

Skuespillerutdanningen ved Teater NORD – Nord universitet er en treårig, kunstfaglig profesjonsutdanning som gir en bachelorgrad i teaterproduksjon og skuespillerfag. Søkerne er fritatt fra kravet om generell studiekompetanse.

Dersom du ønsker å studere på Teater NORD må du søke om studieplass. Du må også skrive et motivasjonsbrev og gjennomgå opptaksprøver.

 

SØKNADEN

Søknaden skal inneholde to vedlegg:

  • Din CV med to bilder, et portrettfoto og et bilde i helfigur. Bildene brukes av pedagogene for å gjenkjenne hver enkelt under opptaksprøvene.
  • Et motivasjonsbrev.

I motivasjonsbrevet ber vi deg svare utfyllende på fire spørsmål:

  • Hvorfor ønsker du å bli skuespiller?
  • Hvorfor ønsker du å studere ved Teater NORD?
  • Hvilke mål og ønsker har du etter endt utdanning?
  • Hvor ønsker du å avlegge første- og andre opptaksprøve?

 

 

 

REGISTRERING

https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=nord

Søknadsfrist3. januar 2022

 

For informasjon om søknadsprosessen kontakt:
Katrine Bruvold (Rådgiver)
Tel: (+47) 74 02 26 29

 

Koronasituasjonen

Skolen holdes åpen og undervisningen fortsetter som vanlig, men med spesielle tiltak for å minske smitterisikoen.
Opptaksprøvene skal gjennomføres i Oslo, Tromsø og Verdal som planlagt om ikke de nasjonale tiltakene tilsier noe annet. Dersom prøvene blir rammet av slike tiltak, vil vi finne nye datoer. Det vil også bli lagt til rette for mulighet til å sende inn digitalt materiale.
Reglene for digital-opptaksprøve.

 

 

INTERNATIONAL APPLICANTS

We are open to receiving applications from international students. Proficient language skills in Norwegian is a requirement.
Application deadline: 3rd January, 2022
Apply here:  REGISTRATION
https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=nord

 

For inquiries about the application process contact:
Katrine Bruvold (Rådgiver)
Tel: (+47) 74 02 26 29

 

For inquiries about the education contact:
Michael Sharman (Theatre Teacher)

 

Om opptaksprøve…

NESTE >