VIKTIGE FRISTER

SØKNADSFRIST: 10. februar 2023

https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=nord

INNLEVERING – 1. OPPTAKSPRØVE: 17. februar 2023, kl.23:59

*Google-lenken ble sendt ut den 13.februar 2023

 

 
Nord universitet | skuespillerutdanningen tilbyr en treårig, kunstfaglig utdanning som gir en bachelorgrad i skuespill & scenekunstproduksjon. For å få tilbud om studieplass, må du først send inn en søknad, og deretter gjennomføre opptaksprøvene. Søkere er fritatt fra kravet om generell studiekompetanse og opptak skjer på grunnlag av beståtte opptaksprøver.
 

SØK STUDIEPLASS

1. Send inn søknad til: SØKNADSWEB (opplast CV med 2 bilder og et motivasjonsbrev.) innen 10. februar 2023.
2. Gjennomføre OPPTAKSPRØVER (3 runder)
 

Søknaden skal inneholde to vedlegg (2 pdf-filer):

 • CV med 2 bilder (1 pdf-fil); ett portrettfoto og ett bilde i helfigur.
 • Et motivasjonsbrev (1 pdf-fil). I motivasjonsbrevet ber vi deg svare utfyllende på fire spørsmål:
  • 1. Hvorfor ønsker du å bli skuespiller?
   2. Hvorfor ønsker du å studere ved NORD skuespillerutdanning?
   3. Hvilke mål og ønsker har du etter endt utdanning?
   4. Hvor ønsker du å avlegge andre opptaksprøve: Oslo eller Verdal?

   

   

  OPPTAKSPRØVER

  Opptaksprøvene består av tre separate trinn ledet av våre pedagoger. Første opptaksprøve gjennomføres digitalt ved å innlevere et filmopptak. På den andre og tredje opptaksprøven, møter de utvalgte kandidatene opp personlig. Da skal det arbeides med bevegelse, improvisasjon og ensemblearbeid. Søkerne blir også vurdert i musikk og sang i tredje opptaksprøve.
   
   

Ved spørsmål knyttet til opptaksprøver:
Michael Sharman (teaterpedagog)

 

Ved spørsmål knyttet til studieplass og søknadsweb:
Katrine Bruvold (studieveileder)
Tel: (+47) 74 02 26 29

 
 

Info for: INTERNATIONAL APPLICANTS

 

NESTE >