VIKTIGE FRISTER

SØK STUDIEPLASS: 10. februar 2023

https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=nord

INNLEVERING AV 1. OPPTAKSPRØVE: 17. februar 2023 (23:59).

(fristen for å innlevere filmopptak og pdf tekster)

 

Skuespillerutdanningen ved Nord universitet er en treårig, kunstfagligutdanning som gir en bachelorgrad i teaterproduksjon & skuespillerfag. Søkerne er fritatt fra kravet om generell studiekompetanse.

Dersom du ønsker å studere på Nord universitet – skuespillerutdanning, må du:
1. søke om studieplass ved søknadsweb
2. melde seg opp til opptaksprøver ved å sende inn CV med 2 bilder og motivasjonsbrev.
3. gjennomgå opptaksprøver.

 

1: SØK STUDIEPLASS

Søk studieplass på Nord universitet ved SØKNADSWEB innen 10. februar 2023.

 

2: REGISTRERE TIL OPPTAKSPRØVE

Registrering skal inneholde to vedlegg:

 • CV med 2 bilder; et portrettfoto og et bilde i helfigur. (Bildene brukes av pedagogene for å gjenkjenne hver enkelt under opptaksprøvene.)
 • Et motivasjonsbrev. I motivasjonsbrevet ber vi deg svare utfyllende på fire spørsmål:
  • 1. Hvorfor ønsker du å bli skuespiller?
   2. Hvorfor ønsker du å studere ved Nord universitet?
   3. Hvilke mål og ønsker har du etter endt utdanning?
   4. Hvor ønsker du å avlegge andre opptaksprøve (Oslo eller Verdal)?

   
   

  3: OPPTAKSPRØVER

  Opptaksprøvene består av tre separate trinn ledes av pedagogene våre. Første opptaksprøve gjennomføres digitalt ved å innlevere et filmopptak. Andre og tredje opptaksprøvene møte de valgte kandidatene opp personlig hvor vi skal jobber i bevegelse, improvisasjon og ensemblearbeid. Søkerne blir også vurdert i musikk og sang i tredje, og siste, opptaksprøve.
   
   

  Ved spørsmål knyttet til studieplass og søknadsweb, kontakt:
  Katrine Bruvold (rådgiver)
  Tel: (+47) 74 02 26 29

   

Ved spørsmål knyttet til opptaksprøver, kontakt:
Michael Sharman (pedagog)

 

 

INTERNATIONAL APPLICANTS

We are open to receiving applications from international students. Please be aware that proficient language skills in Norwegian is currently a requirement.
Application deadline: 10th february 2023
Apply here: SØKNADSWEB:
 

For queries regarding enrollment and søknadsweb, contact:
Katrine Bruvold (Administrative Advisor)
Tel: (+47) 74 02 26 29

 

For queries regarding the auditions, contact:
Michael Sharman (Theatre Teacher)

 

Om opptaksprøve…

NESTE >