Fredrik Veiby

  • Navn: Fredrik Veiby
  • Årgang: Kull 13 (2019-2022)
  • Telefon: 99228451
  • E-post: freveiby@gmail.com