Fredrik Veiby

  • Navn: Fredrik Veiby
  • Årgang: Kull 13 (2019 - 2022)