Joakim Rune Nesvik

  • Navn: Joakim Rune Nesvik
  • Årgang: Kull 13 (2019-2022)
  • Telefon: 97473460
  • E-post: j.nesvik@outlook.com