Sofie Sleipnes

  • Navn: Sofie Sleipnes
  • Årgang: Kull 13 (2019-2022)
  • Telefon: 46541516
  • E-post: sofie@sleipnes.net