Det chilenske kompaniet La Mona Ilustre viser "Tramoya" ved skuespillerutdanningen i Verdal. Foto: Carolina Malbrán Conte.
Det chilenske kompaniet La Mona Ilustre viser «Tramoya» ved skuespillerutdanninga i Verdal. Foto: Carolina Malbrán Conte.

Skuespillerutdanninga ved Nord universitet har kontakt med andre teatermiljøer i Norden, Europa og verden forøvrig.

I tredje studieår hender det at vi tilbyr studentene et utenlandsopphold. Dette medfører en egenandel.

Skuespillerutdanninga mottar også besøk fra utlandet, både av fagfolk som gjesteforelesere og teaterkompanier.