Lemenår

Lemenår. Foto: Ole Alexander Kirknes.

Lemenår