STUDIEPLAN finnes på Nord universitets nettsider.

 

BA i skuespill & scenekunstproduksjon ved Nord universitet er en ledende i skuespillerutdanning. I vår treårig bachelorgrad utdanner vi skapende skuespillere som kan ta ansvar for sin egen karriere. Våre tidligere studenter jobber innen teater, tv og film som skuespillere, dramatikere, regissører og komponister. De jobber for Nationaltheatret, Det Norske Teatret, Philippe Genty Compagnie, Riksteatret, Brageteatret, Unge Viken Teater, Hålogoland Teatret, Trøndelag Teater, NRK, og Netflix for å nevne noen. Flere av våre studenter driver også egne teaterkompanier.

 

Teaterpedagogikk

Studentene får undervisning basert på metodene til teaterpedagogen Jacques Lecoq. Flere av våre fagansatte er utdannet ved École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq i Paris. Lecoq-pedagogikk er bygget på teatertradisjoner som strekker seg langt tilbake i menneskets historie. Vi utforsker disse tradisjonene ved å oppdage verden på nytt og leter etter mening og muligheter gjennom bevegelse og improvisasjon. Studentene får også undervisning i tekstarbeid, stemmebruk, film, musikk, sang og profesjonelle utvikling. Undervisninger gjennomføres på norsk og engelsk.

 

Tre innholdsrike studieår

Det første studieåret handler om å oppdage og utforske skuespillerens kropp som et instrument. Arbeidet har som mål å øke studentens oppmerksomhet og fleksibilitet, å åpne nye veier for bevegelse, samt å erfare verden og andre i spill. Studentene får undervisning i improvisasjon, bevegelse, akrobatikk, scenekamp, maskespill, tekst, stemmebruk, sang og musikk. Hver uke får studentene en oppgave hvor de må skape et eget arbeid som de viser for pedagogene.

Stilarbeid og kreasjon

I andre studieår jobber de gjennom ulike sjangre og teaterstiler. De lager originale arbeider inspirert av teater med vekt på gestisk-teater, maskespill, tragedie, bouffon(narr), mystère, grotesk realisme, drama, forteller-teater, tekster, komedie og teaterklovn.

Skapende skuespillere

Det tredje studieåret handler om å utvikle studentene som skapende skuespillere, gjennom workshop-basert arbeid i ulike kunstneriske retninger, med skolens lærere og gjesteforelesere. Studentene jobber med tekst, både klassisk og kontemporær, med objekt-teater, med film og egne produksjoner. De utfordres til å finne ut hva de ønsker å si og hvordan de kan gi dette en kunstnerisk form. Tredje studieår avsluttes med en avgangsforestilling. De siste årene er den spilt for publikum i Verdal, Trondheim og Oslo.

Musikk

Utdanningen har ulike musikkfag som en viktig del av det faglige programmet. Det undervises i ensemblesang, solosang, samspill og komposisjon. Musikalsk arbeid er også integrert i deler av det teaterfaglige arbeidet.

Samarbeid i inn- og utland

Vi har kontakt med fagmiljøer i Norden, Europa og verden forøvrig. Vi mottar besøk fra både fagfolk som gjesteforelesere og teaterkompanier med dyktig erfaring i det internasjonale miljø. I 2019 startet et arbeidsforhold med Lecoq-skolen i Paris, der 3.klasse reiste for å delta på en workshop.

‘Forget Me Not’ av Phillipe Genty Company (Foto: Pascal François)

Avgangsforestillingene har vært produsert av Simon T. Rann (2020), det britiske kompaniet Theatre Ad Infinitum (2019) og NIE, New International Encounter (2017, 2018). Vi har også hatt et samarbeid med Compagnie Philippe Genty i Frankrike og er medlem av Norteas, et nettverk for teater- og dansehøgskoler i Norden og Baltikum.

 

 

SØK STUDIEPLASS