Nord universitet
Teaterproduksjon og skuespillerfag (BA)

Adr.: Tindved Kulturhage, 7650 Verdal
Tel.:(+47) 74 02 26 29
E-post: katrine.bruvold@nord.no