Lys- og lydteknikk, HiNTs skuespillerutdanning. Foto: Ole Alexander Kirknes.
Skuespillerutdanninga har lokaler i Tindved kulturhage i Verdal og disponerer en teatersal med moderne lys- og lydutstyr. Bildet viser teknisk ansvarlig Svein Inge Neergård like før en visning. Foto: Ole Alexander Kirknes.

Skuespillerutdanninga ved Nord universitet er en av tre offentlige teaterhøgskoler i Norge. Studiet ble startet i 2005 og ble drevet som en del av Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) fram til januar 2016. Da ble HiNT en del av Nord universitet.

Årlige opptak

En gruppe studenter viser "A Sound of Thunder". Foto: Lars Halvor Andreassen.
En gruppe studenter viser novellen «A Sound of Thunder» gjort i objektteater. Foto: Lars Halvor Andreassen.

Studiet har årlige opptak. Søkerne må gjennom opptaksprøver før de eventuelt kommer inn på skolen.

I løpet av studieåret har vi flere visninger for publikum. Dette omfatter også helaftens forestillinger. I 3. klasse gjennomfører studentene et omfattende filmarbeid.

Skolen utdanner skuespillere som er i stand til å skape sitt eget arbeid. Mange av våre studenter danner egne kompanier.

Fra studier til scene

Skuespillere utdannet ved skolen har spilt på så godt som alle scener av betydning i Norge. Tidligere studenter jobber eller har jobbet på Nationaltheatret, Trøndelag Teater og Hålogaland Teater, for å nevne noen.

I 2. studieår får studentene prøve ulike typer stilarbeid, dette er bouffon (narr), våren 2017.

Tidligere studenter jobber også med film og fjernsyn. Våren 2015 ble våre tidligere studenter Stine Fevik og Inga Ibsdotter Lilleaas nominert til henholdsvis Heddaprisen og Amandaprisen.

Skolen samarbeider med Det Norske Teatret om å utdanne skuespillere med flerkulturell bakgrunn, tilbudet heter Det multinorske.

Skuespillerutdanninga er lokalisert i Tindved kulturhage i Verdal og disponerer en teatersal med rundt 150 sitteplasser, moderne lys- og lydutstyr, to øvingssaler, samt andre undervisningsrom.

Samarbeid i inn- og utland

I tredje studieår går studentene i dybden. De jobber en lengre periode med blant annet tekst. Dette er fra en visning av utdrag fra «Hedda Gabler» høsten 2017.

Nord universitets skuespillerutdanning har dialog med flere av institusjonsteatrene og teaterkompaniene i Norge. Vi har også et internasjonalt fokus.

Forestillingen «Forget Me Not», en samproduksjon mellom Compagnie Philippe Genty og skolen, var på en tre år lang turné i Europa og Asia fra 2012 til 2015.

Skolen er medlem av Norteas, et nettverk for nordiske og baltiske teater- og dansehøgskoler.

Nord samler kunst- og kreative fagmiljø i Levanger

Styret ved Nord universitet vedtok 26. juni 2019 å flytte skuespillerutdanninga fra Verdal til Campus Røstad i nabokommunen Levanger.

Målet er å lage et kraftsenter for kunst- og kreative fagmiljø i Levanger gjennom at skuespillerutdanninga i Verdal og medieutdanningene i Steinkjer blir samlet sammen med de andre kunst- og kreative fagmiljøene i Levanger.

Alle studentopptak i 2019 går som normalt, og i studieåret 2019/2020 vil skuespillerutdanninga ha tilhold i Verdal som vanlig. Omstillingsperioden blir på inntil tre år.

Bakgrunnen for vedtaket er en gjennomgang av strukturen for studiesteder i hele Nord universitet. Her kan du lese universitetets pressemelding om saken.

Studentene får også undervisning i sang og musikk. I 2. studieår gjennomfører de en rockekonsert der alle får synge med et band. Bildet er fra høsten 2015.