Tragedie

Teaterproduksjon og skuespillerfag ved Nord universitet er en av de offentlige skuespillerutdanningene i Norge. Studiet er treårig og gir en bachelorgrad.

Utdanninga ble startet i 2005 og ble drevet som en del av Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) fram til januar 2016. Da ble HiNT en del av Nord universitet.

Studenter i 3. klasse arbeider med bevegelse. Foto: Ole Johan Ramfjord.

Europeisk teaterpedagogikk
Studentene får undervisning basert på metodene til teaterpedagogen Jacques Lecoq. Flere av våre fagansatte har utdanning og bakgrunn fra L’École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq i Paris.

Studentene får også undervisning i tekstarbeid, sang og musikk.

Tre innholdsrike studieår
Det første studieåret handler om oppdagelse og det å utforske skuespillerens kropp som et instrument, forteller førsteamanuensis Jason Turner.

– Arbeidet har som mål å øke studentens mottakelighet, fleksibilitet og oppmerksomhet, å åpne nye veier for bevegelse, samt å erfare verden og andre i spill, sier Turner.

Det første studieåret har studentene undervisning i improvisasjon, bevegelse, akrobatikk, tekst, stemmebruk, sang og musikk. Hver uke skaper de et eget arbeid som de viser for pedagogene.

Fra en semestervisning med andreårsstudenter, våren 2019. Foto: Ole Johan Ramfjord.

Stilarbeid og kreasjon
Andre studieår er en reise gjennom kreasjon og tolkning av ulike sjangre og teaterspråk.

– Gjennom teater med vekt på bevegelse, commedia, tragedie, bouffon (narr), grotesk realisme, moderne drama, tekster, komedie og teaterklovn, utfordres studentene til å finne nivået på spill i de ulike stilartene. De lager originale arbeider med inspirasjonen fra disse, forteller Jason Turner.

Målet er å lete etter en kilde studentene kan skape noe ut fra.

I andre studieår har studentene undervisning i improvisasjon, bevegelse, akrobatikk, stemmebruk, tekst, film, sang og musikk.

Skapende skuespillere
Det tredje studieåret handler om å gå i dybden og å utvide mulighetene for studentene som skapende skuespillere. Det skjer gjennom workshopbasert arbeid i ulike kunstneriske retninger, med skolens lærere og gjesteforelesere.

Fra en workshop i 2011. Foto: Leif Arne Holme.

Studentene jobber med tekst, både klassisk og kontemporær, med objekter, med bevegelse , film og egne produksjoner.

– Studentene utfordres til å finne ut hva de ønsker å si og hvordan de kan gi dette en kunstnerisk form. Studentene lager både individuelle og kollektive arbeider, og lærer å finne sin plass en det kreative laget i kunstneriske produksjoner, sier Jason Turner.

Tredje studieår avsluttes med en avgangsforestilling. De siste årene er den spilt for publikum i Verdal, Trondheim og Oslo.

Samarbeid i inn- og utland
Utdanninga samarbeider med institusjoner og enkeltpersoner i Norge og utlandet. I 2019 ble avgangsforestillingene produsert av det britiske kompaniet Ad Infinitum. I 2018 og 2017 ble avgangsforestillingene produsert av NIE, New International Encounter.

Tredjeårsstudenter arbeider med bevegelseskomposisjon. Foto: Ole Johan Ramfjord.

Vi har også hatt et samarbeid med Compagnie Phillipe Genty i Frankrike og er medlem av Norteas, et nettverk for teater- og dansehøgskoler i Norden og Baltikum.

Her hjemme samarbeider vi med Det Norske Teatret om å utdanne skuespillere med flerkulturell bakgrunn, tilbudet heter Det Multinorske.

Samler kunst- og kreative fag i Levanger
Skuespillerutdanninga har i dag lokaler i Tindved kulturhage i Verdal. Styret ved Nord universitet vedtok 26. juni 2019 å flytte utdanninga fra Verdal til Campus Røstad i nabokommunen Levanger.

Målet er å lage et kraftsenter for kunst- og kreative fagmiljø gjennom at skuespillerutdanninga i Verdal og medieutdanningene i Steinkjer blir samlet sammen med de andre kunst- og kreative fagmiljøene ved Nord universitet i Levanger.

Alle studentopptak i 2019 går som normalt, og i studieåret 2019/2020 vil skuespillerutdanninga ha tilhold i Verdal som vanlig.