Morten Røsrud

people image

Utdannet i teaterproduksjon og skuespillerfag ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (nå Nord universitet) og dramapedagogikk ved Høgskolen i Bergen. Morten er skuespiller, dramatiker og regissør. Han er hovedansvarlig i kreativproduksjon i det tredje studieåret.