SØKNADSFRISTEN NÆRMER SEG

Vifter

Ønsker du å studere teaterproduksjon og skuespillerfag ved Nord universitet? Søknadsfristen er 16. desember 2019.

– Skuespillerutdanninga ved Nord universitet retter seg mot de som vil lære det mest sentrale om en fysisk tilnærming til det å være skuespiller, og som ønsker å lage nyskapende teater, forteller førsteamanuensis Jason Turner.

Tragedie
Andreårsstudenter viser arbeid med tragedie. Bildet er fra en semestervisning våren 2019. Foto: Ole Johan Ramfjord.

Han er studieprogramansvarlig og underviser i teaterfag på skuespillerutdanninga ved Nord universitet.

Offentlig skuespillerutdanning
Utdanninga er offentlig, varer i tre år og gir en bachelorgrad i teaterproduksjon og skuespillerfag.

– Skolen fremmer det å lære i ensemble, samt det å skape ut fra nysgjerrighet, spill og kreativitet, sier Turner.

Utdanningas tilnærming til teater utfylles av skolens unike musikkprogram for skuespillere. De to første studieårene får studentene undervisning i sang og musikk.

Europeisk teaterpedagogikk
I teaterfagene får studentene undervisning basert på metodene til teaterpedagogen Jacques Lecoq.

Sandra Mladenowic, som var skolens første teaterpedagog, var Jacques Lecoqs medarbeider i over 25 år.

I dag har utdanninga tre lærere med Lecoq-bakgrunn.

– Denne tradisjonen fortsetter, og utvikler seg med dagens lærere som med sin erfaring, utdanning og personlighet, sørger for at forskninga på undervisning, kreasjon og det å opptre fortsetter, forteller Jason Turner.

Studenter i tredje klasse arbeider med komposisjon av bevegelser. Bildet er tatt høsten 2019. Foto: Ole Johan Ramfjord.

Allsidig utdanning
Målet med utdanninga er å gi studentene ferdighetene, bevisstheten og motet som skal til for å gjøre en karriere som skuespiller. Men ikke bare det:

– Dette er ei utdanning som åpner for flere muligheter, som skuespill, skriving, regi og kreasjon i ulike sjangre som teater, film og performance, sier Jason Turner.

Mange av våre tidligere studenter arbeider som skuespillere, både på ulike institusjonsteater og i det frie feltet. Vi har også tidligere studenter som jobber med film og TV, med regi, manus og musikk.