Lena Kvitvik

  • Navn: Lena Kvitvik
  • Årgang: Kull 4 (2009-2012)