Søknadsfrist:  (ubestemt) 2023

REGISTRERING

https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=nord

 

SØKNAD

ALLE søkere må innlevere søknaden innen (ubestemt) 2023 (23:59).

Søkerne bosatt i utlandet eller langt unna Oslo/Verdal område kan velge å ta den 1.opptaksprøven digitalt ved å sende inn filmopptak. Dette alternativet er også mulig for de som av annen grunn ikke har mulighet til å møte opp personlig ved 1.opptaksprøve. Fristen for å innlevere filmopptak er (ubestemt) 2023 (23:59). Vær oppmerksom på at du må også sende inn søknaden til fsweb.no innen (ubestemt) 2023 (23:59), uavhengig av om du velger den digital-opptaksprøven eller ikke. Her finner du reglene for digital-opptaksprøve.

 

HVA SKJER?

Opptaksprøvene består av 3 separate trinn og ledes av pedagogene våre. Under prøvene jobber kandidatene med tekst, ensemblearbeid og improvisasjon. Søkerne blir også vurdert i bevegelse og sang.

Første opptaksprøve: (2 ulike monologer)
Til første opptaksprøve skal du forberede to selvvalgte tekster som skal framføres på inntil max 5 minutter hver. Du får ikke forslag til tekster fra oss, du skal altså selv velge to ulike tekster. Du kan bli bedt om å framføre en eller begge disse tekstene. Send inn dine tekster digitalt på google-skjermen før du kommer på 1.prøven og gjerne ta med en papir-kopi til oss på selveste dagen.

Andre opptaksprøve: (bevegelser og improvisasjon)
De som blir valgt til andre opptaksprøve skal komme på workshop i bevegelse og improvisasjon. Du må også være forberedt på at det jobbes videre med tekstene fra første prøve. Vi ber om at du også tar med passende klær til å bevege deg i.

Tredje og siste opptaksprøve: (workshop-uke på skolen)
Til tredje opptaksprøve kommer du på en firedagers workshop der du får erfare en typisk uke på skolen med undervisning i improvasjon, bevegelse, musikk, sang, og ensemble-arbeid.

 

NÅR OG HVOR?

Den 1.opptaksprøve gjennomføres i både Oslo og Verdal, eller digitalt. Det digitale alternativet gjelder kun for søkerne dette gjelder og kun den 1.opptaksprøven. Søkerne som blir valgt til å gå videre til 2.opptaksprøve må møte opp personlig i enten Oslo eller Verdal. De som går videre fra 2.opptaksprøve vil bli invitert til 3.(og siste) opptaksprøve som består av en firedagers workshop i Verdal. Prøvene i Verdal gjennomføres i Nord universitet sine lokaler på Tindved Kulturhage. Prøvene i Oslo gjennomføres i lokalene til Forstudium teater på Schous plass, Grünerløkka.

  1. opptaksprøve

  2. opptaksprøve

   • OSLO: (ubestemt) 2023
   eller
   • VERDAL: (ubestemt) 2023

  3. opptaksprøve

   • VERDAL: (ubestemt) 2023 (firedagers workshop)

 

HVA SER VI ETTER?

Vi leter etter kandidater som passer inn i vår type utdanning og som har god samarbeidsevne. Vi anbefaler at du velger tekster som bidrar til å vise dine beste skuespillerferdigheter og der vi får se forskjellige sider av deg.

 

Ved spørsmål knyttet til søknaden kontakt:
Katrine Bruvold (rådgiver)
Tel: (+47) 74 02 26 29

 

Ved spørsmål knyttet til opptaksprøve kontakt:
Michael Sharman (teaterpedagog)

 

 

INTERNATIONAL APPLICANTS

We are open to receiving applications from international students. Please be aware that proficient language skills in Norwegian is currently a requirement.
Application deadline: (ubestemt), 2023
Apply here:  
 

For queries regarding the application process contact:
Katrine Bruvold (Administrative Advisor)
Tel: (+47) 74 02 26 29

 

For queries regarding the audition process contact:
Michael Sharman (Theatre Teacher)

 

 

< TILBAKE                 NESTE >