Vi gjennomfører første- og andreprøver i Oslo og i Verdal, i tillegg gjennomfører vi prøver i Tromsø ved behov.

De som går videre fra andreprøve får delta på tredje og siste opptaksprøve. Dette er en fire dager lang workshop som gjennomføres i Verdal.

Dette skjer under opptaksprøvene
Opptaksprøvene ledes av pedagogene våre. Under prøvene jobber kandidatene med ensemblearbeid og improvisasjon.

Før første og andre opptaksprøve mottar søkerne en tekst. Dette er et materiale søkerne arbeider med under alle de tre opptaksprøvene.

Kandidatene blir også vurdert i bevegelse og sang. I sang forbereder søkerne en selvvalgt sang a capella.

Datoer for opptaksprøver
Første opptaksprøve, Oslo:
25., 26. og 27. januar 2019.

Andre opptaksprøve, Oslo:
2. og 3. februar 2019. Søkerne må være forberedt på å møte begge dagene.

Første og andre opptaksprøve, Verdal:
9. og 10. februar 2019.

Tredje opptaksprøve, Verdal:
11. til 14. februar 2019.

Ved behov gjennomfører vi første- og andreprøve i Tromsø. Dette skjer enten helga i uke 4 eller uke 5.