Vi gjennomfører første- og andreprøver i Oslo og i Verdal. De som går videre fra andreprøve får delta på tredje og siste opptaksprøve. Dette er en fire dager lang workshop som gjennomføres i Verdal.

Datoer for opptaksprøver i 2020:

Første opptaksprøve, Oslo: 25., 26. og 27. januar.
Andre opptaksprøve, Oslo: 1. og 2. februar.

Prøvene i Oslo gjennomføres i lokalene til Forstudium teater på Schous plass.

Første og andre opptaksprøve, Verdal: 8. og 9. februar.
Tredje og siste opptaksprøve, Verdal: 10., 11., 12. og 13. februar 2020.

Prøvene i Verdal gjennomføres i skuespillerutdanningas lokaler i Tindved kulturhage.

Dette skjer under opptaksprøvene

Opptaksprøvene ledes av pedagogene våre. Under prøvene jobber kandidatene med tekst, ensemblearbeid og improvisasjon. Søkerne blir også vurdert i bevegelse og sang.

Første opptaksprøve:

Til første opptaksprøve skal du forberede to selvvalgte tekster som hver kan framføres på under fem minutter. Du får ikke forslag til tekster fra oss, du skal altså selv velge to tekster. Du kan bli bedt om å framføre en eller begge disse tekstene.

Tekstene skal ikke sendes inn til oss i forkant.

Andre opptaksprøve:

Til andre opptaksprøve må du være forberedt på at det jobbes videre med tekstene fra første prøve.

Siste opptaksprøve:

Til tredje opptaksprøve må du ha forberedt en selvvalgt sang som kan synges a capella, altså uten akkompagnement.