Søknadsfrist:  15. januar 2022

REGISTRERING

https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=nord

Søkere som bo langt fra Oslo eller ikke har muligheten til å møte opp til 1.opptaksprøve kan velge å sende in 1.opptaksprøve digitalt. Fristen for innlevering av de digitale filene er 25. januar 2022 (kl. 23:59). Her finner du reglene for digital-opptaksprøve. Alle søkere som er valgt til å gå videre i prosessen må møte opp til 2.opptaksprøve i enten Oslo eller Verdal.
 

NÅR OG HVOR?

Vi gjennomfører første og andreprøver i både Oslo og Verdal. De som går videre fra andreprøven blir invitert til tredje og siste opptaksprøve som gjennomføres i Teater Nord sine lokaler i Verdal.

DIGITAL-OPPTAKSPRØVE

1.opptaksprøve:  Fristen for innlevering er 25. januar 2022 (kl. 23:59)
2.opptaksprøve vil bli gjennomført fysisk i oppgitte lokaler

OSLO

1.opptaksprøve: 05./ 06. eller 07. februar 2022
2.opptaksprøve:  12. og 13. februar 2022

Prøvene i Oslo gjennomføres i lokalene til Forstudium teater på Schous plass, Grünerløkka.

VERDAL

1. og 2.opptaksprøver:  27. – 27. februar 2022

3.opptaksprøve:  28. februar – 03. mars 2022

Prøvene i Verdal gjennomføres i Teater Nord sine lokaler på Tindved Kulturhage og består av en fire- dagers workshop.

HVA SKJER?

Opptaksprøvene ledes av pedagogene våre. Under prøvene jobber kandidatene med tekst, ensemblearbeid og improvisasjon. Søkerne blir også vurdert i bevegelse og sang.

Første opptaksprøve:
Til første opptaksprøve skal du forberede to selvvalgte tekster som skal framføres på inntil max fem minutter hver. Du får ikke forslag til tekster fra oss, du skal altså selv velge to ulike tekster. Du kan bli bedt om å framføre en eller begge disse tekstene (tekstene skal ikke sendes inn til oss i forkant bortsatt fra den digitale-optaksprøve).

Andre opptaksprøve:
De som blir invitert til andre opptaksprøve skal komme på workshop i bevegelse og improvisasjon. Du må også være forberedt på at det jobbes videre med tekstene fra første prøve.

Tredje og siste opptaksprøve:
Til tredje opptaksprøve kommer du på en fire-dagers workshop der du får erfare undervisning i improvasjon, bevegelse, musikk, sang, og ensemblearbeid.

HVA SER VI ETTER?

Vi leter etter kandidater som passer inn i vår type utdanning og som har god samarbeidsevne. Vi anbefaler at du velger tekster som bidrar til å vise dine beste skuespillerferdigheter og der vi får se forskjellige sider av deg.

 

For mer informasjon om søknadsprosessen kontakt:
Katrine Bruvold (Rådgiver)
Tel: (+47) 74 02 26 29

 

 

INTERNATIONAL APPLICANTS

We are open to receiving applications from international students. Proficient language skills in Norwegian is a requirement.
Application deadline: 15th January, 2022
Apply here:  REGISTRATION
https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=nord

 

For more information about the education contact:
Michael Sharman (Theatre Teacher)

 

 

< TILBAKE                 NESTE >